AgendaEventsLeden

13 maart 2024: LPO Leden meeting

Terugblik:

Woensdag 13 maart was de 1ste Leden meeting van LPO van 2024 en we waren te gast bij de gemeentewerf Ir. Diddewerf.
Na de bestuursvergadering liepen de leden binnen en was er eerst een kopje soep met broodjes, voordat voorzitter Jan van Erp het programma opende.

Het thema van deze bijeenkomst was duurzaamheid en dankzij de presentaties en de rondleiding op de gemeentewerf, hier zijn de afdelingen afvalinzameling en uitvoering voor de openbare ruimte, kregen we een goed beeld van hoe de gemeente Oss omgaat met oa. het recyclen van afval en hergebruik van materialen.

IBOR
Berton Wijdeven startte met een presentatie over IBOR (Inrichting Beheer Openbare Ruimte). Op deze afdeling komen veel specialismen samen en werken ook veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De missie is om samen met partners te werken aan een schone, hele, veilige, duurzame, fraaie en functionele openbare ruimte die aansluit bij de 4 B’s; Bewoners, Bedrijven, Bezoekers en Bestuur.
De hoofdprocessen van IBOR zijn;
• Inrichting en integraal beheer/onderhoud van de openbare ruimte
• Inzameling huishoudelijk en bedrijfsmatig afval in Oss en regio
• Basisregistraties, gegevensbeheer en data
• Advisering milieu en duurzaamheid naar andere afdelingen

Hierna was er een rondleiding over het terrein, waar we zelf konden zien, welke afvalstromen hier verwerkt worden en hoe materialen opgeslagen worden voor hergebruik. Ook op het terrein en bij de gebouwen is veel rekening gehouden met duurzaamheid.

Circulair ambachtscentrum
Weer binnen vervolgde Gerard Derks de presentatie en legde uit wat er gebeurt met het afval dat binnenkomt. Er zijn verschillende afdelingen om te zorgen dat materialen en gebruiksvoorwerpen zoveel mogelijk gerecycled worden om zo verspilling tegen te gaan;
• Milieustraat
• Demontagehal
• Grondstoffencentrale
• Repaircafé
• Kringloopwinkel

Glasvezel
Leon de Louw van de afdeling EIN (Energie, Installatie,Nuts) sloot de presentatie af met zijn uitleg over de aanleg van glasvezel in de gemeente Oss. Via glasvezel wordt data vervoerd (denk aan tv, telefoon, internet) en de technologieën hiervan zullen in de toekomst steeds uitgebreider en geavanceerder worden.
Er zijn momenteel 7 netwerkbeheerders die glasvezel aanbieden in Oss. E-Fiber/ODF was de eerste en heeft 13 POP verdeeld stations over de gemeente, in navolging is ook KPN gestart met aanleg van en glasvezelnetwerk in Oss, zij maken gebruik van veel kleinere verdeelkasten. Vanwege de telecomwet kan je als gemeente niet voorkomen dat er meerdere partijen glasvezelkabels leggen en dus heb je mogelijke overlast hiervan niet altijd in de hand.

Doelstellingen LPO
Uit de mededelingen van het bestuur en reacties hierop van de aanwezige leden kwamen de volgende highlights;
• We blijven vasthouden aan de 3 bijeenkomsten per jaar en om het jaar een dag van de logistiek
• We willen zichtbaarder zijn voor de politiek (en de keuzes die zij maken, door zelf actief hen op te zoeken en waar nodig te adviseren)
• We willen in de bijeenkomsten ruimte om te vertellen waar we met onze bedrijven staan en waar we elkaar kunnen opzoeken (advies, inkoop, samenwerking)
• We willen kijken naar de contributie in samenhang met de activiteiten (staan deze nog in verhouding) Punt voor volgende meeting waarin ook de cijfers van 2023 en de begroting voor 2024 wordt besproken.
• De LPO-film als alternatief voor DVDL24 gaan we niet doen, toegevoegde waarde laag en kosten relatief hoog
• Parkmanagement is een andere vorm van samenwerking in de nabijheid van je bedrijf (vaak gericht op leefbaarheid, gezamenlijke belangen op het terrein als energie, afval etc.) LPO is sectorale samenwerking rondom thema’s.
• Nieuwe leden, moeten fysiek gevestigd zijn in Oss (hoofdkantoor of vestiging) en hun corebusiness moet transport/ logistieke activiteiten zijn voor derden.

En we sloten de middag/avond natuurlijk af met een lekker hapje en drankje, waarbij nog volop nagepraat werd.

Voor 2024 staan volgende data voor meetings gepland, hiervoor zoeken we nog locaties bij de leden. Heb je wat te delen en ben je trots op je bedrijf, ontvang in dat geval de leden bij jou. Het programma stemmen we samen af.
• Woensdag 19 juni (BBQ)
• Woensdag 13 november (eindejaarsborrel)

Wil jij jezelf ook versterken? Word lid van LPO!
Neem contact op met Rob Hermes via rob.hermes@logistiekplatformoss.nl als je uit regio Oss komt en transport en/of logistiek jouw business is.