Logistiek Oss

De ondernemers in het Logistiek Platform Oss zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van hoofddoelen, te weten:

  • imagoverbetering van de sector (oa als goede werkgever)
  • de inzet en uitbouw van de kracht van trimodaliteit
  • de uitbouw van de lokale en regionale samenwerking

Om aan deze hoofddoelen concreet invulling te geven zijn enkele thema’s benoemd waar de deelnemers binnen het Logistiek Platform Oss aan werken.

Kennisdelen en innoveren

  • Gezamenlijke inzet op arbeidsmarkt/human capital
  • Havenontwikkeling Oss
  • Bovenregionale samenwerking

Naast de aandacht voor deze thema’s wordt bewust aandacht besteed aan projectmanagement, kennisdeling binnen het Logistiek Platform Oss en communicatie met externen zoals Agrifood Capital en Vijfsterren Logistiek. Dit met als doel de resultaten van de deelprojecten op te schalen naar bovenregionaal niveau.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de plannen van het Logistiek Platform Oss? Neem contact op met de projectmanager. Of bekijk het hele koersdocument van het Logistiek Platform Oss.