Leden

Vanuit Oss kunnen we heel Europa bedienen

Eric Wilems Movianto Nederland

Movianto Nederland opereert vanuit een riant centraal Europees distributiecentrum (EDC) aan de Keltenweg op Vorstengrafdonk in Oss. Vanuit deze 13.000 vierkante meter levert het bedrijf, dat eigendom is van het Amerikaanse Owens & Minor, geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen aan farmaceutische groothandels, apotheken, ziekenhuizen en particuliere klanten in de Benelux, Europa en zelfs wereldwijd. Owens & Minor bedient haar klanten vanuit meerdere strategische locaties in Europa en de Verenigde Staten. En er is nog volop  ruimte om door te groeien. Als het aan de Business Development Director Europe, Eric Willems ligt, gaat dat zeker gebeuren: “In 2009 zijn we op Industrieterrein de Geer gestart. Drie jaar later hadden we  enkele medewerkers in Oss en zijn we verhuisd naar Industrieterrein Vorstengrafdonk. Movianto telt momenteel ruim honderd medewerkers.” 

Nichemarkt 
Willems legt uit dat Movianto zich op een nichemarkt begeeft: “Ons specialisme in logistieke dienstverlening voor de farmaceutische en medische industrie maakt dat niet zomaar iemand in onze markt kan stappen. Denk alleen al aan de hoge eisen die er worden gesteld aan het opslaan en vervoeren van producten in de healthcare markt. Zoals temperatuureisen die kunnen variëren van kamertempratuur tot koel en zelfs diepgevroren. De gezondheidszorg is gigantisch in beweging en we moeten daar met onze diensten goed bij blijven aansluiten. De grootste uitdaging is om kosten uit de hedendaagse healthcare supply chain te trekken”, aldus Willems. 

Ondernemersgemeente
Dat de enige Nederlandse vestiging van Movianto juist in Oss staat, is voor het concern van groot belang. Brabant ligt in het kloppend hart van de Europese logistiek. Volgens Willems liggen andere steden in het zuid oosten van Nederland, ten opzichte van Oss, ook wel goed. Maar bovenal prijst hij het ondernemersklimaat van de stad: “In Oss is steeds goed gehoor gegeven aan de vragen en wensen van Movianto. Er wordt goed vanuit het ondernemersperspectief meegedacht en dat doen ze niet alleen voor individuele bedrijven, ze leveren eveneens een structurele bijdrage voor het collectief. Bijvoorbeeld in het Logistiek Platform Oss. Een goede zaak.” 

Mensenwerk
“De samenwerking binnen het Logistiek Platform Oss draagt bij aan het prettig zaken doen in de regio. Zo voelt het goed om samen te werken aan een beter imago van onze sector. Vooral waar het zich richt op de werving van nieuw personeel. We moeten af van het beeld dat het in de logistiek altijd zwaar werk is waarmee weinig te verdienen valt. Logistiek is mensenwerk. De mensen maken het verschil. Het is dus een blijvend aandachtspunt om de goede, open en innovatieve krachten aan Oss te binden. Daarnaast zet LPO de deuren open naar andere, soms landelijke netwerken. En zorgen ze ervoor dat we als logistieke sector stevig op de lokale en provinciale agenda blijven staan. Allemaal zaken waarin je gezamenlijk sterker staat.”    

O&M-Movianto Nederland BV
Keltenweg 70
5342 LP Oss
Netherlands
Tel +31 (0)412 40 64 20
www.movianto.com