Leden

Spilfunctie logistieke ondernemers en gemeente.

Frank Remmen , accountmanager logistiek bij de gemeente Oss

De groei van het goederenvervoer maakt het noodzakelijk om het beste uit wegen, rails en water te halen. De zogenoemde ‘logistieke hotspots’ lenen zich daar optimaal voor. Oss en omgeving is zo’n hotspot. Hier komen niet alleen havens, spoor en wegen samen, maar zijn ook alle kennis en vaardigheden rondom logistiek voorhanden. 

Spilfunctie
Aan het woord is Frank Remmen, sinds medio 2017 accountmanager logistiek bij de gemeente Oss. In deze rol is Remmen een spin-in-het-web binnen de gemeentelijke organisatie. Waarbij hij staat voor bedrijfsbelangen. “Ik ben hèt aanspreekpunt voor ondernemers. Extra aandacht is er voor duurzaamheid, arbeidsmarkt, relatie onderwijs en bijvoorbeeld lokaal aanbesteden. Op deze onderwerpen kan ik bedrijven met elkaar in contact brengen.”

Toppositie
Het is zijn ambitie om de regio Noordoost-Brabant in Nederland in de top 4 van logistieke hotspots te houden. Daar is actieve promotie en acquisitie voor nodig. “We profileren ons met ‘unique selling points’ als ligging op kruispunt van snelwegen in de lijn Rotterdam – Ruhrgebied en de trimodaliteit van vervoer. Dit wordt gecoördineerd vanuit het Regioprofileringsteam Vijfsterrenlogistiek. Daarin ben ik actief om naast de gemeente Oss, de hele regio Noordoost-Brabant te promoten. In Oss zelf begeef ik me in ondernemersnetwerken als TIBO, OIK en specifiek het Logistiek Platform Oss. Op logistiek gebied kijken we natuurlijk verder over regiogrenzen heen en zoeken ook daar de samenwerking. Zo willen we ons in 2019 Brabantbreed presenteren op de Transport en Logistiek beurs in München. In nauwe samenwerking dus met andere regio’s, andere grote steden en de Provincie. 

Uitbreiding
Een andere belangrijke taak als accountmanager is de verkoop van bedrijfsterrein. “Oss is een zeer interessante logistieke locatie, bijvoorbeeld voor logistieke dienstverleners en verladers op het gebied van food, e-fulfilment, health care, consumentengoederen of bulk. Zowel op Vorstengrafdonk als straks op Heesch-West hebben we ruimte voor dit soort grootschalige bedrijven. In Heest–West werken we daarvoor samen met de gemeenten Bernheze en Den Bosch. De eerste fase met 50 hectare komt in 2019 op de markt. Marktpartijen zijn en blijven betrokken bij de ontwikkeling van dit terrein.”  Oss richt zich in de acquisitie overigens niet alleen op logistieke dienstverleners, maar ook op de partijen direct daaromheen: beleggers en ontwikkelaars in onroerend goed, bouwbedrijven en eindgebruikers.

Trefpunt
Remmen is te spreken over het Logistics House aan de Osse Kanaalstraat. Een fysieke plek, waar logistiek en aanverwante bedrijven elkaar niet alleen kunnen treffen en een ruimte kunnen huren, maar waar ook relevante bijeenkomsten worden georganiseerd. Remmen heeft vertrouwen in de toekomst van zijn regio: “In Noord-Brabant wordt tussen 2006 en 2025 een verdubbeling van het goederenvervoer verwacht. Ontwikkelingen zoals de uitbreiding van de containerterminal sluiten daar perfect op aan. Het is een impuls die kansen biedt voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat.” 

Gemeente Oss
Frank Remmen
mail: f.remmen@oss.nl
telefoon: 06-20300719