Nieuws

Miljoeneninvestering om positie Osse haven te versterken

Oss gaat 7,6 miljoen euro investeren om de concurrentiepositie van de Osse haven te verbeteren. Ongeveer de helft daarvan komt uit een subsidiepot van het ministerie.

Dat geld was al in 2012 ontvangen maar er was nog geen goed plan om het aan uit te kunnen geven. Er stond wel druk op, omdat het subsidiegeld niet op de plank mocht blijven liggen.

De afgelopen jaren is er uitgebreid overlegd tussen de gemeente en de twee belangrijkste partijen in het havengebied: grondeigenaar BMC en OOC Terminals. In 2019 leek er al een deal te zijn maar die liep mis omdat er onenigheid was over de uitgangspunten. Dat leidde zelfs tot een gang naar de rechter, maar inmiddels lijken alle plooien weer te zijn gladgestreken.

Meer capaciteit
Begin dit jaar kwam er namelijk een nieuw plan op tafel dat wel haalbaar lijkt. Daarin wordt de overslagcapaciteit voor vervoer over weg, spoor en water uitgebreid door nieuwe opstelsporen aan te leggen. In plaats van twee treinen per dag kunnen er dan vier tot vijf per dag worden afgehandeld. Ook komt er een nieuwe kade in de haven waardoor wachtende schepen meer ruimte krijgen.

Volgens de gemeente wordt de Osse haven hierdoor economisch gezien een stuk aantrekkelijker. De subsidie van het Rijk die wordt ingezet, bedraagt 3,8 miljoen euro. Oss moet zelf 3,2 miljoen euro investeren. De Osse gemeenteraad wordt nu gevraagd om in te stemmen met het plan.


Dit is een artikel van Dtv Nieuws.