Leden

Vos Logistics realiseert volumegroei in uitdagend 2022

• Omzet stijgt met 13 procent tot € 408 miljoen, de nettowinst bedraagt € 1 miljoen;
• Verhoogde kosten als gevolg van het EU Mobility Package en de stijgende dieselprijzen geabsorbeerd door de markten;
• Goede resultaten in Warehousing, Benelux Distributie en International Freight Management;
• Resultaten International Transport negatief beïnvloed door personeelstekort, verstoringen in de toeleveringsketens en marktvolatiliteit;
• Financiële positie biedt een solide basis voor instabiele marktomstandigheden in 2023.

Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics realiseerde in 2022 een omzet van € 408 miljoen, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2021. Deze groei is voornamelijk te danken aan toegenomen volumes in warehousing, hogere verkooptarieven en compensatie van gestegen brandstofprijzen. De geconsolideerde resultaten voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) stegen tot € 4 miljoen (2021: € 0,7 miljoen), met een nettowinst van € 1 miljoen (2021: break-even). De liquiditeitspositie bleef solide ondanks een daling als gevolg van hogere investeringen en terugbetalingen van coronasteun; de solvabiliteit nam toe tot ruim 23%. Vos Logistics investeerde € 27,5 miljoen (2021: € 21 miljoen) in vlootvernieuwing, warehousing en digitale transformatie. Naast andere activa kochten we zes elektrische trucks voor de Benelux-distributie, als belangrijke stap richting 0-emissie transport en logistieke diensten.

Solutions, met een strategische focus op Warehousing, Benelux Distributie en International Freight Management, kende positieve ontwikkelingen in omzet en winstgevendheid. De volumes namen toe en we optimaliseerden de operationele processen, waarmee een basis werd gecreëerd voor verdere groei in 2023. Er wordt sterk ingezet op digitalisering van processen, ten behoeve van productiviteitsverbetering en om in te spelen op de vraag van klanten naar korte en flexibele reactietijden en de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt.

International Transport kende een moeilijk jaar. De markt absorbeerde kostenstijgingen ten gevolge van stijgende dieselprijzen en het EU Mobility Package. Verstoringen in de toeleveringsketens van de automobielsector en verplaatsing van de productie in de petrochemische industrie leidden tot lagere volumes en een verminderde laadefficiëntie. De sterke vraag naar transportdiensten in combinatie met een beperkte capaciteit zorgden voor hogere prijzen op de spotmarkt. Aangezien het merendeel van onze activiteiten wordt uitgevoerd onder langlopende contracten, konden we slechts in beperkte mate profiteren van deze marktomstandigheden.

Inflatie en de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn belangrijke factoren voor onzekerheid in 2023. Onze focus zal liggen op de uitbreiding van de activiteiten binnen Solutions en een behoudend beleid voor International Transport.

Ben Vos, CFO van Vos Logistics, licht de verwachtingen voor 2023 toe: “Sinds eind 2022 groeit de economie langzamer als gevolg van de inflatie en marktontwikkelingen. Deze vertraging heeft gevolgen voor de internationale handel en logistiek en beïnvloedt ook onze activiteiten. De afgelopen jaren investeerden we in materieel, vastgoed en digitale transformatie waarmee we tijdig en effectief kunnen reageren op volatiele markten en economische turbulentie, zodat we onze klanten optimale en efficiënte oplossingen kunnen bieden. Vos Logistics is goed toegerust om ook in 2023 solide te blijven.”

Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics voegt hieraan toe: “Momenteel ligt onze kracht in de divisie Solutions. Met de mogelijkheden van ons Shared Network beschikken we over een sterke marktpropositie voor efficiënte, kosteneffectieve en hoogwaardige diensten op het gebied van opslag, distributie en transportmanagement. Naast investeringen in digitalisering en onze roadmap richting emissievrije diensten, investeren we ook in de opleiding en verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Zij zijn degenen die onze visie om ons netwerk te delen met klanten dagelijks waarmaken. We zijn tevreden over de prestaties van het afgelopen jaar. Zij bieden een goede basis voor een beter 2023.”

Het jaarverslag 2022 is te vinden op de website van Vos Logistics.