AmbassadeursLeden

OOC Terminals: maximaal multimodaal

OOC Terminals begint in 1980 als familiebedrijf met de op- en overslag van wegenzout en de handel in grondstoffen voor de wegenbouw. Vandaag biedt OOC Terminals haar klanten op- en overslag diensten aan voor zeer uiteenlopende goederen waarvoor de verbinding tussen tenminste twee van de drie modaliteiten weg, water en spoor noodzakelijk is. De locatie in de Osse haven is sinds het aantreden van directeur Eric Nooijen in 1994 op veel fronten verbeterd. Zo werd onder andere de toegankelijkheid van de Maas verbreed tot CEMT klasse Vb, Is de Maximasluis in Lith gebouwd, is de spoorverbinding nieuw leven in geblazen, de N329 omgebouwd tot de huidige Weg van de Toekomst en ook de terminal zelf verder ontwikkeld. Het is de passie en de visie van Eric Nooijen om bedrijven via de Osse haven en het Osse spoor met andere regio’s en havens binnen en buiten Europa te verbinden en daarvoor de optimale condities te ontwikkelen.

Modal shift
Volgens de directeur heeft Oss met haar haven een bevoorrechte positie gecreëerd: “Enerzijds is het voor de binnenvaart goed bereikbaar in Benelux en Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen havens en anderzijds biedt het spoor goede verbindingen met het binnenland van Europa. Klimaatdoelstellingen en mobiliteitsvraagstukken in de wereld en Europa leiden naar een toenemende vraag voor het schonere binnenvaart en spoorvervoer. Om productie en consumptie systemen aan de praat te houden en waar mogelijk te verduurzamen is een modal shift naar spoor en water wenselijk. Het is de ambitie van OOC terminals om de verbindingen tussen spoor weg en water voor een breed scala aan producten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Op deze manier dragen we bij aan maatschappelijke doelen en een beter leef- én economisch klimaat.”

Bovenregionale ambitie
Treinen en schepen vragen om grotere volumes en dat betekent doorgaans dat er ook grotere bedrijven gebruik van maken. Voor deze bedrijven, die niet uitsluitend in de directe omgeving van Oss gevestigd zijn, bied OOC de mogelijkheid om goederen per schip of auto aan of af te voeren terwijl de lading in Oss wordt overgezet om de afstand van of naar andere landen in (of buiten) Europa te overbruggen. Daarbij bied OOC terminals niet alleen advies maar verzorgt ze desgewenst de gehele logistieke organisatie in een One Stop Shop concept. “Zo gaan bulk grondstoffen als granen voor food en feed, olie voor food, feed en brandstof, bouwgrondstoffen als gips, hout en staal tot zelfs toiletpapier per spoor via Oss van of naar fabrieken in Europa:, licht Eric toe.

Gezamenlijk belang
“Zolang mensen dingen consumeren die ze niet zelf ter plaatse produceren is transport noodzakelijk. Via LPO hebben we het podium om dat grotere geheel steeds weer onder de aandacht te brengen”, aldus Eric. Al is dat niet de enige motivatie voor zijn lidmaatschap. “We delen kennis en kunde, en hebben gezamenlijke belangen, zoals een goede ontwikkeling van de infrastructuur. Door gebruik te maken van elkaars sterke kanten kun je de eigen klanten en diensten optimaliseren. Ik geloof  in krachtenbundeling om zo gezamenlijk klandizie naar ons toe te halen. Eenvoudig en gezegd 1+1=…3.”