MIRT-Verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. De drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische gevolgen en zorgt ook voor meer ongevallen. Daarom zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning gestart voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk- Bankhoef-Paalgraven. De verkenning onderzoekt mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren.

Waarom deze MIRT-verkenning?
De A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven verbindt meerdere steden, dorpen en bedrijventerreinen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Deze weg is een belangrijke noord-zuidverbinding en een verbindende schakel voor (vracht)verkeer tussen achterlandverbindingen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid belangrijk voor de economische topsectoren in de regio: Food, Health en Hightech. 

Wat is het projectgebied?
We onderzoeken binnen deze MIRT-verkenning kansrijke oplossingen tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Paalgraven op de A50. De meeste aansluitingen op de A50 tussen en op deze knooppunten zijn ook onderdeel van het projectgebied.

Meer concreet vallen in elk geval de volgende verbindingen binnen het projectgebied:
• de A50 tussen km 129,5 en 148,0 (hart Ewijk)
• de A326 tussen de A50 en aansluiting Bergharen (inclusief weefvak)
• de N277 tussen de rotonde met de Veersingel en de Erfsestraat
• Knooppunt Paalgraven inclusief de aansluiting Oss-Oost op de A59 (km 155,5-157,5)
• de N324 (Rijksweg) tussen de aansluiting Oss-Oost op de A59 en de kruising met de Oude Rijksweg aan de oostzijde.

We kijken daarnaast ook wat de effecten zijn van de onderzochte oplossingen voor de omgeving van het project (het studiegebied).

Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam A50 organiseert op woensdag 24 mei een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding binnenlopen.

MIRT-verkenning
De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een inloopbijeenkomst geven we belangstellenden en belanghebbenden graag een nadere toelichting over het project, over de alternatieven die verder zijn onderzocht, de uitkomsten uit de milieuonderzoeken en de inpassingsvisie. Ook staan we klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden. Belangstellenden kunnen op woensdag 24 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen bij:

VidiReo
Van Kesselplaats 2
5371 AX Ravenstein

Voorkeursalternatief
De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die de voorkeur heeft boven alle andere kansrijke alternatieven.

Meer informatie over het project, kunt u vinden op onze website. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Uw vragen, suggesties of ideeën voor de verkenning kunt u aan ons meegeven via e-mail.


Dit is een artikel van MIRT Trajecten.