Leden

Kansen voor XXL logistiek op bedrijventerreinen in de regio onder de loep

Binnen de regio Vijfsterren Logistiek bevinden zich drie actuele bedrijfslocaties: Foodpark II (Veghel), Laarakker (Cuijk) en Heesch West (’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze). Hoe zijn deze locaties duurzaam en aansluitend op de marktvraag te ontwikkelen? En hoe kunnen de locaties ook maximaal bijdragen aan het regionale logistieke ecosysteem en onze Agrofood-ambities? Deze vragen stonden donderdag 11 april centraal in de bijeenkomst ‘Bedrijfslocaties XXL (?) logistiek’ waar in het Logistics House een vijftigtal vastgoedspecialisten op af kwamen.

Kansrijke regio
De ochtend werd ingeleid door Wim Eringfeld van de Stec Groep die inging op de groeiende populariteit van logistiek vastgoed bij investeerders en de pluspunten van onze regio. “Er is een toenemende behoefte aan grote kavels terwijl de beschikbaarheid afneemt. Hier liggen op drie terreinen nog mogelijkheden. Bovendien is de regio Noordoost-Brabant sterk in Food en Pharma, is er een relatief sterke arbeidsmarkt en worden de kansen voor de nieuwe, circulaire economie meegenomen”, aldus Eringfeld. Twee ondernemers – Berend Jan Schuring namens Raben in Oss en Frans van Dongen namens Kuehne + Nagel in Veghel – leverden vanuit de praktijk het bewijs van het prettige ondernemersklimaat in de Vijfsterren-regio. William Holvoet, eigenaar van Conferm, gaf de groep nog stof tot nadenken door zijn visie op logistiek locaties van de toekomst.

Diverse terreinen
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de drie bedrijventerreinen Foodpark II, Laarakker en Heesch West. Richard Kinderdijk, projectmanager bij de gemeente Veghel liet via een video Frits van Eerd toelichten waarom het ondernemersklimaat in Veghel zo goed is. Binnen de eerste fase van Foodpark zijn nog twee kavels van 2,6 en 2,3 ha. vrij. Hij wilde dan ook vooral naar fase 2 kijken waarvan een groot deel vraaggericht ontwikkeld gaat worden.

De Laarakker ‘schijf van vijf’ werd uitgelegd door Leon Vromans, manager verkoop: “De ligging in het Nederlandse foodcluster, sterke schakels met de Agrifood-keten, toegang tot talent en technologie, excellente logistiek en interessante vestigingsmogelijkheden.”

En als laatste kwam Astrid Kepers, stedenbouwkundige bij de gemeente Oss, aan het woord over Heesch West. Een nieuw bedrijventerrein aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss met de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Er wordt ingezet op 5 thema’s: energie, klimaatadaptatie, landschap en biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit. Naast de 80 ha bedrijventerrein wordt er ook 55 ha landschapspark gerealiseerd. In dit gebied en bij de bedrijfspanden wordt volop ingezet wordt energieopwekking.

Verschillende vraagstukken
Bij iedere locatie spelen andere vraagstukken. Daar werd aan afzonderlijke tafels verder over doorgepraat. Bij Foodpark II was de invulling van de vraaggerichte ontwikkeling het belangrijkste aandachtspunt: ‘hoe geef je dat het meest succesvol vorm?’. Op de tafel van Laarakker kwamen twee stellingen aan bod, namelijk wanneer is de grens van XXL logistiek bereikt en hoeveel ruimte geef je de klant? Bij Heesch West ging het over de ontsluiting, stedenbouwkundige randvoorwaarden en toekomstige prijsvorming. Een belangrijkste item was de balans tussen eisen aan duurzame, circulaire economie en wensen van de ondernemers die voor deze locatie moeten gaan kiezen.

Er ging letterlijk veel kennis en kunde over de tafels en de nuttige contacten die werden gelegd, zullen ook tot ver na deze ochtend zijn effect hebben.