Nieuws

Kabinet trekt portemonnee voor aanschaf e-trucks

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) komt er in 2022. Het kabinet mikt op een startdatum van 1 juni, schrijft staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Bedrijven krijgen daardoor 40% van de meerkosten van een elektrische vrachtwagen vergoed.

De aanschafpremies zijn een langverwacht stuk van de puzzel om de stadslogistiek in 2030 volledig emissieloos te laten plaatsvinden. Daarvoor zijn ongeveer 11.700 uitstootvrije vrachtwagens nodig. Een subsidieregeling voor emissievrije bestelbusjes was al eerder aangekondigd.

De nieuwe regeling vergoedt een deel van de meerkosten van e-trucks ten opzichte van conventionele dieselvoertuigen. De subsidie per voertuig loopt van 12,5% van de verkoopprijs met een maximum van 17.800 euro voor een grote onderneming bij de aanschaf  van een emissieloos voertuig met een maximale massa tot 12 ton tot 37% van de verkoopprijs voor een kleine onderneming bij de aanschaf van een zero-emissie trekker-oplegger van meer dan 12 ton.

Volgens het kabinet kost een batterij-elektrische vrachtauto nu grofweg 300.000 euro. Dat is 2 ton duurder dan een vergelijkbare dieseltrekker. In de begeleidende beslisnota rekent het kabinet voor dat een grote onderneming die een dergelijke vrachtwagen wil aanschaffen vanaf komende juni 60.000 euro aan subsidie tegemoet kan zien vanuit de AanZET-gelden. Via de milieuinvesteringsaftrek (MIA) komt daar nog eens een kleine 34.000 euro aan subsidie bij. Onder de streep kost de truck de ondernemer daardoor nog ruim 206.000 euro.

Uitstellen
‘De meeste bedrijven zullen zonder overheidsondersteuning vanuit bedrijfseconomische motieven de aanschaf van een emissieloze vrachtauto tot 2029 uitstellen’, schrijft Van Weyenberg in zijn kamerbrief. ‘Dit kan marktverstoringen veroorzaken. Het is daarom wenselijk om de instroom van emissieloze voertuigen met verschillende aandrijving te versnellen, zodat de kosten dalen en de technologie beproefd kan worden in de praktijk.’

Volgend jaar stelt het kabinet 13,5 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Bij een gemiddeld subsidiebedrag van 45.000 euro per truck kunnen daarmee 600 e-trucks op de weg gebracht worden. In 2023 is er 14 miljoen euro beschikbaar en in 2024 loopt dat bedrag op naar 21 miljoen euro. De regering moet nog bepalen welke bedragen in de jaren daarna nodig zijn.

De staatssecretaris wijst er in zijn brief op dat het afgelopen jaar een flink aantal vrachtautoproducenten emissievrije voertuigen op de markt heeft gebracht. ‘Het is niet langer noodzakelijk om een bestaand voertuig om te bouwen, maar ondernemers die dit wensen kunnen een nieuw emissieloos voertuig bij de plaatselijke dealer aanschaffen. Daarmee wordt het – in lijn met een oproep hiertoe van een groot aantal stakeholders – tijd voor een volgende stap in de transitie om zo de gewenste versnelling naar emissieloos vrachtvervoer in 2050 te bewerkstelligen.’

Dit is een artikel van Nieuwsblad Transport.