AgendaEvents

3 maart 2022: Leerwerkprogramma: Digitale Transformatie en Data Gedreven Logistiek

Als tijd je kostbaarste bezit is
De belangrijkste innovatie van de mens is ongetwijfeld datagedreven organiseren. Maar vaak gebruiken wij deze innovatie verkeerd door het onnodig verwerken en reproduceren van data. Dit maakt dat wij jaarlijks meer dan 2,3 miljard uur onnodig werk verrichten – op kantoor maar ook thuis.

Logistieke dienstverleners worden databedrijven
In samenwerking met Weconomics Foundation biedt LCB het leerwerkprogramma Digitale Transformatie en Datagedreven Logistiek aan. Het programma is een (niet technisch) leerwerk programma, met een focus op ontwerp en organisatieontwikkeling binnen de context van echte digitale transformatie. Het richt zich op nieuwe business-  en operating modellen en het tegengaan van digitale verspilling door middel van blockchain, smart contracts, datalogistiek en de digitale lopende band.

Doel:
Het leerwerkprogramma een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op:
• Digitaal leiderschap en digitale transformatie.
• Het ontwerpen en ontwikkelen van blockchain consortia en digitale ecosystemen.
• De implementatie van een digitale lopende band.

Inhoud:
Tijdens het leerwerkprogramma wordt 1 dag per week interactief onderwijs gevolgd, waarbij de cursist onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van datagedreven organiseren, digitale transformatie, blockchain en de digitale lopende band. De cursist wordt hierin ondersteund met eigen boeken, cases, simulaties, games en andere materialen uit het kenniscentrum van Weconomics en LCB. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

Voor wie:
Het leerwerkprogramma is bedoeld voor voor blockchain geïnteresseerden, organisatie-ontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, researchers, marketing-, finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.


Ga voor alle informatie naar de website van Vijfsterren Logistiek.