AgendaEvents

6 oktober 2022: Kennisevent: Verduurzaming transport in tijden van netwerkcongestie

Laat je informeren over de mogelijkheden voor verduurzaming in transport in tijden van netwerkcongestie en praat mee over mogelijke oplossingsrichtingen.
Op 6 oktober gaan we in Veghel met elkaar in gesprek over de verduurzamingsuitdagingen in transport.

• Samen met Enexis wordt de status van het netwerk besproken en de plannen om de congestie aan te passen. Wat zijn de beperkingen van het energienet. Wat houdt dit in voor bedrijven en bedrijfsvoering? En welke kansen liggen er?

 FIER Automotive & Mobility geeft een update over het project rondom de geschikte locaties voor snelladen en geeft toelichting op de `Handreiking Depotladen’.

Van Kessel gaat in op de oplossingen voor de korte en middellange termijn om bedrijven toch in staat te stellen een verduurzamingsslag te maken, wat is er nu toch al mogelijk voor jou als bedrijf. Ze informeren over energiepleinen en de ontwikkeling van waterstof.

Zero Emission Services (ZES) spreekt over hun alles-in-een concept voor een emissievrije binnenvaart. ZES levert verwisselbare energiecontainers voor binnenvaartschepen. Deze containers (ZESpacks) worden met duurzaam opgewekte stroom opgeladen op een laadstation aan de wal. Deze laadstations zijn multi-inzetbaar en kunnen ook worden ingezet voor het snelladen van o.a. e-trucks, terminal equipment en kunnen een deel van de oplossing van de netcongestie zijn.

• Het event wordt gehouden bij Van Berkel Logistics en zij delen kort hun ambities en uitdagingen op dit onderwerp.

De belangrijkste vraag is, wat kan er nu al en waar kunnen we krachten bundelen om in tijden van netwerkcongestie toch een stap te maken in de verduurzamingsdoelstellingen in transport?
Praat en denk je mee? Graag zien we jou op 6 oktober.

Ga naar Vijfsterren Logistiek voor alle informatie en aanmelden.