AgendaEvents

6 juli 2021: Dialoognetwerkbijeenkomst Stadslogistiek

De Topsector Logistiek kent drie toepassingsgebieden, waaronder steden (stadslogistiek). Een van de ambities binnen de Topsector Logistiek is het open delen van informatie met zowel overheden, bedrijfsleven als kennisinstellingen. In dit kader nodigen wij u graag uit voor het Dialoognetwerk Stadslogistiek. Doel van deze bijeenkomst is het delen van de ambities en projecten vanuit de Stuurgroep Steden en interactief onderzoeken waar kansen liggen.

Stadslogistiek kent vele uitdagingen. De ambitie om stadslogistiek duurzamer en efficiënter te maken wordt bemoeilijkt door de schaarse ruimte in onze steden. Wij willen meer woningen, meer groen en meer ruimte om te fietsen en te lopen. Dat maakt dat de ruimte voor logistiek onder druk staat, terwijl we logistiek tegelijkertijd hard nodig hebben. De bruisende economie van steden is immers sterk afhankelijk van bevoorrading. Deze combinatie van factoren maakt dat er flink wat werk aan de winkel is.

De Stuurgroep Steden van de Topsector Logistiek grijpt deze uitdagingen aan en zet via innovaties, opschaling en onderzoek de toekomst van stadslogistiek centraal rondom drie prioriteiten: ruimtelijke ordening, handhaving zero emissie zones en de professionalisering van de logistiek. Maar hoe ziet de programmering er precies uit? Welke concrete projecten zijn gedefinieerd? En hoe kunt u actief deelnemen? Op deze vragen geven wij op 6 juli graag interactief antwoord.

Ga naar Vijfsterren Logistiek voor alle informatie.