AgendaEvents

15 november 2023: Online Meet-up Duurzaamheid

Duurzaamheid is een hot topic en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen aan een duurzame toekomst. En daar gaan wij graag met jou over in gesprek!

Wat moet je regelen voor 2024 en wat is de tijdlijn daarna?
CSRD-plichtige bedrijven moeten in Europa vanaf 1 januari 2024 transportemissies rapporteren als gevolg van het klimaatakkoord. Voor kleine bedrijven volgt deze regeling een jaar later. Dit geldt ook voor bedrijven die transport uitbesteden. En voor bedrijven met meer dan 100 werknemers komt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). En dit zijn nog maar 2 van de regelingen die in 2024 al starten.

Verlader bepaalt?! Of samen aan de lat voor een juiste rapportage?
Het goed in kaart brengen en registreren van de CO2 uitstoot in de hele keten en wie voor welk deel hiervan verantwoordelijk is, is van groot belang.
Welke keuzes maak jij? En wat gaat je klant jou vragen? Hoe kom je samen tot de beste oplossingen?

In deze online meet-up:
• Een introductie van de achtergrond binnen DDSZ & Boostlogix door Onno Smits
• De wet- en regelgeving in het kort
• De tijdlijn in beeld; wat komt er nu al op je af, wat moet je er de komende jaren mee en hoe ga je dat doen?
• Wat is de rol van data is bij verduurzaming
• De dialoog met de klant (waar landen de kosten?)


Een voorbeeldslide van de scan van Boostlogix.

• Voorbeelden van bedrijven die net gestart zijn met verduurzaming en bedrijven die al geruime tijd bezig zijn;
Lette Vrijhof – Quality & Sustainability manager bij De Rooy ons mee zal nemen in hun praktijkaanpak. Welke stappen heeft De Rooy al gezet en hoe gaan zij om met de wensen & eisen van klanten?

Laat je inspireren en praat mee tijdens deze online meet-up!

Datum:
Woensdag 15 november 2023
8:00-9:30 uur

Locatie:
Online via Teams

Aanmelden:
Je kan je aanmelden via de website van Vijfsterren Logistiek.

Meer informatie:
Mocht je nog vragen hebben over deze bijeenkomst of dit onderwerp, neem dan contact op met Nicolien Hendrickx via nicolienhendrickx@vijfsterrenlogistiek.nl.