4 oktober 2022: Start Traineeship: Talent voor Logistiek

In de huidige arbeidsmarkt is de noodzaak voor het behouden en aannemen van goede mensen essentieel. Daarbij is leren en opleiden echt noodzaak.

Talenten met de intrinsieke drive om zichzelf te ontplooien en hun werkgever vooruit te helpen
In het traineeprogramma gaat het talent in de organisatie aan de slag in een reguliere bedrijfsfunctie. Daarnaast wordt hij/zij vanuit het programma begeleidt in het succesvol uitvoeren van projecten die de organisatie verder helpen. Denk aan lean, ICT en data, dashboarding, verduurzaming, proces optimalisatie etc. Dit geeft het talent uitdaging en ontwikkeling, bovendien gaat het talent snel renderen in de organisatie. In een periode van 2 jaar wordt hier hard aan gewerkt.
Het traineeship Talent voor Logistiek gaat 4 oktober 2022 van start.

Talent voor logistiek vanuit het talent bezien
Talent voor Logistiek is een uitdagend ontwikkelprogramma voor (toekomstige) medewerkers actief in Logistieke keten. Specifiek voor talenten met minimaal HBO denk en werkniveau, waarbij je in een periode van 2 jaar volle bak aan de slag gaat met je eigen ontwikkeling.

Het programma kent 3 kernthema’s: persoonlijke ontwikkeling, project werk en sector brede kennis & ontwikkelingen. Niet alleen de ‘hard’ skills maar juist de ‘soft’ skills krijgen veel aandacht. Hoe haal je het beste uit jezelf en de mensen waar je mee werkt. Hoe communiceer je, stuur je aan en betrek je anderen bij de trajecten/projecten waar jij aan werkt en maak je daarmee meer impact. Bovendien werk je met anderen (externen) uit de sector samen en verbreedt je je blik en kennis over de sector. De projecten leveren direct een bijdrage aan het bedrijf waar je werkt en waar mogelijk voor de regio.

In ruim 15 trainingsdagen, 6 bedrijfsbezoeken, 14 intervisie momenten, individuele coaching en 6 expertsessies werk je aan de beste versie van jezelf.

Voordelen voor bedrijven
• Als bedrijf heb je een onderscheidend aanbod naar toekomstige medewerkers en bestaande talenten. Hiermee kun je mensen binden en blijven boeien.
• Je medewerkers krijgen professionele begeleiding, jij bent aangehaakt maar hoeft hier maar beperkt tijd aan te besteden.
• Projecten en zaken die je graag opgepakt ziet worden maar steeds niet aan toekomt kunnen nu wel worden opgestart en uitgevoerd.
• Naast de trainee en de manager of bedrijfsleiding, worden ook de andere medewerkers actief betrokken bij het programma.
• Leven lang leren en ontwikkelen wordt geborgd.
• Er vindt samenwerking plaats met diverse bedrijven (betere verbinding in de regio) door uitwisseling van kennis tussen trainees en gezamenlijk overleg binnen deelnemende bedrijven.

Ga naar Vijfsterren Logistiek voor alle informatie.