18 mei 2021: Webinar: Just-in-Time Maintenance: de heilige graal in zicht?

Service logistici zijn de uitvoerders van de service- of onderhoudsketen. Zij moeten hiervoor alle middelen (engineers, reservedelen, gereedschappen, etc) paraat hebben. Het zal duidelijk zijn dat de inrichting van die keten qua responsetijd en kosten tot aanzienlijke vereenvoudigingen kan leiden als just-in-time-maintenance kan worden gerealiseerd. Is de heilige graal in zicht?

Prof. Dr. Marielle Stoelinga van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit leidt hieromtrent een groot onderzoeksproject PrimaVera. Welke onderzoeksvragen worden hierin geadresseerd en zijn er al tussentijdse conclusies en resultaten?    

Rolsch Asset Management is een van de bedrijven die betrokken is bij het onderzoek van PrimaVera. Rolsch berekent waterleidingbedrijven en gemeentelijke rioolbeheerders uit wat het optimale vervangingsjaar van een leiding is. Hajo Molegraaf, mede-eigenaar, vertelt in zijn presentatie “Calculating the optimal replacement moment of pipe assets” hoe zij op basis van historisch falende leidingen en visuele inspecties een leeftijdsafhankelijk degradatiemodel voor iedere leiding berekenen. Daarmee wordt bepaald wanneer een leiding in de toekomst aan vervanging toe is. Hierbij wordt rekening gehouden met het economisch belang van de omgeving van de leiding. Zo wordt een risico gestuurd vervangingsbeleid bepaald waarbij inzicht gekregen wordt in de kosten en kwaliteitsontwikkeling voor de komende tientallen jaren.

Ga naar Vijfsterren Logistiek voor alle informatie.