24 maart 2021: LCB workshop: Ontdek je kansen voor het moderniseren van de productieplanning

Met een integrale en responsieve planning kun je optimaal gebruik maken van je middelen. 

Traditioneel worden planningen stapsgewijs gemaakt. In de zomer is het vakantie, in het voor- en najaar een onderhoudsstop, daarom produceren we in de resterende maanden een bepaalde hoeveelheid. Dit geeft structuur, maar is niet optimaal. De wereld is dynamisch. De vraag verandert, onderdelen zijn niet binnen, machines vallen uit, de marge verandert, etc. 

Goed plannen is dus complex en belangrijk. Een goede productieplanning stelt je in staat om meer te produceren, minder materiaal en energie te verbruiken en op tijd te leveren. In deze workshop laten we zien wat de moderne en bewezen mogelijkheden zijn om productieplanning te verslimmen en helpen we je de eerste stap te zetten.

Doel:
• Kennismaken met de laatste mogelijkheden voor productieplanning
• Inzicht krijgen in welke innovaties in dit gebied relevant kunnen zijn voor de eigen productieplanning
• Indien gewenst, het zetten van een eerste stap. Wij zetten het netwerk van LCB graag in om je verder te helpen. Dit kan met een traject op maat zijn, maar ook door een koppeling te leggen met een specialist, een leverancier of een producent met eenzelfde planningsvraagstuk.

Inhoud:
Deel 1: Wat zijn de mogelijkheden?
In het eerste deel van de workshop worden de deelnemers meegenomen in de laatste mogelijkheden. Dit deel dient ter inspiratie. Hierbij komt aan bod:
• Wat bedoelen we met productieplanning? En met integrale en responsieve productieplanning?
• Welke ontwikkelingen vinden er plaats op dit gebied?
• Wanneer is een integrale en responsieve productieplanning gewenst?
• Wat zijn de voordelen van integrale en responsieve productieplanning?
• Voorbeelden van recente innovaties bij bedrijven in Brabant

Deel 2: Wat zijn de mogelijkheden voor mijn productieproces?
Het tweede deel van de workshop hebben de deelnemers de hoofdrol:
• Hoe ziet jullie productieproces eruit?
• Welke aspecten bepalen voor jullie organisatie de optimale planning?
• Hoe wordt/worden de planning(en) op dit moment gemaakt? Welke aspecten worden wel/niet meegenomen?
• Wat zijn kansen om de productieplanning te verbeteren?
• Wat is een goede eerste stap om deze kansen te gaan benutten?

Ga naar Vijfsterren Logistiek voor alle informatie.