13 oktober 2022: Bijeenkomst: De supply chain rondom Covid vaccinaties

In het belang van de volksgezondheid en beheersings van de gezondheidszorg-capaciteit is een snel op te schalen distributie cruciaal voor een succesvol  verlopen van de vaccinatiecampagne. Het  kan lockdownmaatregelen beperken of zelfs voorkomen. 

In het kader van ‘pandemic preparedness’ onderzoekt Albert Mandemakers voor zijn promotiestudie op Tilburg University de distributie van COVID-19 vaccins. Wat is er geleerd van voorgaande campagnes en hoe kan dat worden doorvertaald naar verbeteringen in de toekomst?

Op 13 oktober presenteert Albert Mandemakers zijn voorlopige resultaten. Keynote speakers gaan in op de acuele stand van zaken rondom COVID-19 supply chain. De bijeenkomst wordt afgelsoten met een forumdiscussie. 

Programma
• 14:30-15:00 uur: Inloop 
• 15:00-16:15 uur: Presentaties;
  – Michiel Heller, director operations Benelux Movianto, verantwoordelijk voor de verspeiding van COVID-vaccinaties in Nederland.
  – Albert Mandemakers, onderzoeker BUas/LCB supply chain rondom COVID-vaccinaties. 
• 16:15-16:30 uur: Pauze
• 16:30-17:30 uur: Forumdiscussie;
  – Steven Bovelander, sr. director/market leads logistics Pfizer
  – Michiel Heller, director operations Benelux Movianto
  – Albert Mandemakers, onderzoeker BUas/LCB 
• 17:30-18:30 uur: Borrel

Ga naar Vijfsterren Logistiek voor alle informatie.